produktyPanametria CZ :: Produkty, Digital - Obecné plyny

• Kategorie PCI •

• Kategorie NDT •

Pro produkty z oblasti nedestruktivního testování navštivte náš specializovaný web:

• Výrobci •

Digital - Obecné plyny

Příslušné produkty ↓↓↓

Ultrazvukové průtokoměry - princip měření

Dvě UT sondy v páru pracují střídavě jako vysílač i jako přijímač.

Čas potřebný od vyslání signálu po jeho přijetí druhou sondou je měřen v obou směrech.

Rozdíl mezi časem potřebným pro přenos signálu po proudu a časem potřebným pro přenos signálu proti proudu je úměrný rychlosti proudění a indikuje směr proudění.

• Produkty •

GM 868

The DigitalFlow™ GM868 general-purpose flowmeter measures gas flow in pipes or ducts ranging...

XGM 868i

The XGM868i gas flow transmitter is a low-cost, transmitter-based version of the GM868 gener...

 
O Nás | Produkty | Aplikace | Servis | Download | Kontakt
© 2011-2020 Panametria CZ s.r.o.